Pre Partnerov

Transparentnosť, dôveryhodnosť, spoľahlivosť. Tri piliere, na ktorých staviame vzájomnú spoluprácu. Ponúkneme Vám vždy niečo naviac.

Naše Služby

Zdravotná asistencia

V oblasti asistenčných služieb je zdravotná asistencia segmentom stále obľúbenejším. Objednanie k lekárovi, koordinácia zdravotníckej starostlivosti alebo konzultácia s lekárom. To sú príklady situácií, keď klienti ocenia profesionálny prístup našich operátorov na telefóne.

 • Sme registrovaným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti a členom Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Českej republiky.
 • Disponujeme vlastným tímom lekárov.
 • V rámci zdravotnej asistencie ponúkame odborné poradenstvo aj pomoc v domácnosti.
 • Klienti nás môžu kontaktovať prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov (telefón, chat, video, aplikácia).
 • Poskytujeme zdravotní asistenční služby pro celou rodinu.

Cestovná asistencia

Našim klientom poskytujeme po celom svete nielen poradenské služby, ale zaistíme aj potrebnú lekársku starostlivosť.

 • Vďaka zázemiu skupiny Europ Assistance máme k dispozícii viac ako 750 tis.
  zmluvných partnerov po celom svete.
 • Na kvalite nám záleží - zdravotnícke zariadenia pravidelne auditujeme.
 • Optimalizujeme liečebné náklady v zahraničí.
 • Ponúkame komplexné riešenie likvidácie poistných udalostí.
 • Na vyhľadávanie najbližších zdravotných zariadení a evidenciu udalostí používame moderné a jednoduché nástroje.
 • Poskytujeme komplexné cestovné poistenie s vysokým limitom plnenia.

Asistenčné služby pre automobily

Vodičom pomáhame pri nečakaných situáciách na cestách produktom AutoCare. Vďaka moderným digitálnym technológiám a profesionálnemu prístupu našich operátorov garantujeme rýchlu a efektívnu pomoc. Europ Assistance zároveň zaisťuje služby pre Nehodové centrum poisťovní.

 • Pomocou nového nástroja ľahko lokalizujeme zásahové aj asistované vozidlá.
 • Získavame maximálne presné informácie o klientovi a jeho vozidle.
 • Znižujeme čakaciu dobu klienta zabezpečením služby cez virtuálneho agenta, bez účasti operátora na linke.
 • Vieme ponúknuť samoobslužné objednanie asistencie cez dRSA – Digital roadside assistance.
 • Klienta transparentne a okamžite informujeme o aktuálnom dianí.

Domáca asistencia

Chránime Vašu rodinu aj domov. Pri tvorbe ponuky služieb domácej asistencie vychádzame z dlhoročných skúseností našich klientov a zohľadňujeme rozsiahlu dodávateľskú sieť.

 • Sme najväčším poskytovateľom domácej asistencie v Českej a Slovenskej republike.
 • Spolupracujeme s viac ako 3 500 dodávateľmi mnohých profesií.
 • Prioritou je poskytnutie rýchlej a odbornej pomoci pri náhlej havárii alebo poruche spotrebičov.
 • Súčasťou domácej asistencie je aj pomoc v oblasti IT – konzultácia pri problémoch s osobným počítačom alebo poruchou v domácej sieti.
 • Zaisťujeme tiež likvidáciu nebezpečných rojov včiel, ôs a sršňov.

Ostatné asistenčné služby

Môžeme pomôcť s každodennými starosťami bežného života. Sledujeme aktuálne trendy a počúvame hlas zákazníka. Vďaka tomu môžeme ponúknuť vždy niečo naviac.

 • Osobná asistencia – neobmedzený rozsah ponuky podľa predstáv a prianí klienta – vstupenky, rezervácie, odborné poradenstvo, komplexné zabezpečenie súkromných aj individuálnych ciest.
 • IT a kyber asistencia – riešenie problémov s PC a ďalšími zariadeniami, pomoc pri zneužití osobnej identity v prostredí moderných technológií.
 • Právna asistencia – poradenstvo v právnej oblasti. Mať na blízku právnika sa vždy oplatí!
 • Ďalšia ponuka koordinovaná v spolupráci s našimi B2B partnermi – služby na mieru (napr. COVID informačná linka, spolupráca so start-upmi v oblasti mobility a ďalších inovatívnych riešení).

Naši Partneri

Kontaktný formulár

Potrebujete sa s nami spojiť? Použite kontaktný formulár.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.