Každý odťah je jedna veľká výzva! Pomoc vodičom napriek hendikepu

Každý odtah je jedna velká výzva! Aneb o pomoci řidičům handicapu navzdory | Europ Assistance

Inšpiratívny príbeh s krásnym poslaním: Pokiaľ niečo naozaj chceš, choď si za tým!

Príbeh pána Komínka, ktorý je vodičom cestnej a odťahovej služby našej dodávateľskej siete, môže byť inšpiráciou pre mnoho z nás. Odovzdáva krásne poslanie, že pokiaľ človek niečo skutočne chce, mal by si za tým ísť, nehľadiac na prekážky, ktoré mu osud stavia. Vďaka svojmu odhodlaniu tak pán Komínek pomáha našim vodičom na cestách a my veľmi ďakujeme, že v tom „ide“ s nami.