Čo robiť, keď vám cestu skríži zver?

Co dělat, když vám cestu zkříží zvěř? | Europ Assistance

Věděli jste, že právě střet se zvěří je v České republice nejčastější příčinou dopravních nehod? Právě podzim a jaro se řadí k nejrizikovějším obdobím z pohledu nebezpečí srážky se zvěří. Obezřetnými řidiči bychom však měli být po celý rok. V Europ Assistance o tom víme své, a proto jsme pro Vás připravili užitečný článek, který Vám poradí, jak střetu se zvěří předcházet a jak se chovat v případě této nenadálé situace. Naše asistenční služby jsou tu i v těchto případech pro Vás.

STRET SA ZVERÍ AKO NAJČASTEJŠIA PRÍČINA DOPRAVNEJ NEHODY

Jesenné a jarné obdobie môžeme bezpochyby radiť k tým najrizikovejším, čo sa týka pravdepodobnosti nebezpečenstva stretu sa zverí. Môžeme byť sebeväčší milovníci zvierat, avšak bez značnej dávky predvídavosti rizika len tak neznížime. A predvídavými motoristami musíme byť nielen na jeseň a na jar, ale v priebehu celého roka. Jednoducho stále. Aj keď je práve stret sa zverí najčastejšou príčinou dopravných nehôd, smutným obrázkom je fakt, že počet prípadov nijako neklesá, ale naopak z roka na rok rastie. Dôvodom je predovšetkým hustnúca prevádzka, ale aj väčšie množstvo zveri, ktorá sa v niektorých oblastiach výrazne premnožila.

 

AKO ZRÁŽCA SA ZVERÍ PREDCHÁDZAŤ?

Dôležitá je predovšetkým obozretnosť – preto v prípade, že prechádzame oblasťou s pravdepodobným výskytom zveri (lesy, polia), upravíme adekvátne rýchlosť.

Pokiaľ zrážke so zvieraťom už nie je možné zabrániť, vždy volíme čelný náraz. Predná časť vozidla je konštruovaná na tvrdé nárazy a lepšie nás ochráni. Snaha vyhnúť sa zvieraťu totiž môže spôsobiť šmyk, ktorý často vedie k bočnému nárazu napríklad do stromu, čo je pre posádku auta oveľa nebezpečnejšie.

 

 

AKO SA PRI ZRÁŽKE ZVERE ZACHOVAŤ?

1. ZDRAVIE NA PRVOM MIESTE!

V prípade, že k zrážke sa zverou skutočne dôjde, pravidlo číslo jedna je jasné: zachovajme chladnú hlavu. V prvom rade je nutné okamžite zastaviť pri krajnici a overiť, či nedošlo k zraneniu nejakej osoby. Pokiaľ sú na mieste zranenia, je nutné najprv poskytnúť prvú pomoc a zavolať rýchlu záchrannú službu, ktorých pokynov sa budeme riadiť.

2. VAROVANIE PRE OSTATNÉ VODIČE

Následne ihneď prikročíme k označeniu miesta nehody. Oblečieme si reflexnú vestu a vyznačíme miesto nehody výstražným trojuholníkom. Ten musíme umiestniť najmenej 100 m za vozidlo v prípade, že sa nehoda stala na diaľnici. Pokiaľ sa nehoda stala mimo diaľnice, značíme najmenej 50 m za vozidlom.

3. V KAŽDOM PRÍPADE VOLÁME POLÍCIU SR

Políciu SR kontaktujeme vždy, keď dôjde k zrážke sa zverí. Situáciu im popíšeme a vyčkáme na príchod. Mnoho ľudí sa riadi pravidlom, že pokiaľ nie je škoda na aute vysoká a nedošlo k zraneniu osôb, prítomnosť polície nevyhľadajú a riešia situáciu po svojom. To však v prípade zrážky sa zverou neplatí! Napriek tomu, že auto nebolo skoro poškodené, zrazením zveri sme spôsobili škodu tretej osobe (poľovníckemu združeniu) a je potrebné túto situáciu riešiť s Políciou SR. Pokuty sa báť nemusíte. Tento incident sa považuje za nezavinenú nehodu.

Mýli sa aj ten, kto si myslí, že si zrazenú lesnú zver môže odviezť domov na ďalšie spracovanie. Tento čin by bol nielen hodnotený ako krádež, ale navyše tu nemáme absolútne žiadnu istotu, že zviera nie je nijako choré. Aj z tohto dôvodu prosíme, aby ste na zviera nesiahali a nesnažili sa mu pomôcť. Navyše ak je ranené, môže sa pokúsiť zaútočiť.

4. INFORMUJEME ASISTENČNÚ SLUŽBU

Pri čakaní na príchod Polície SR promptne kontaktujeme asistenčnú službu poisťovne, kde máme dohodnuté zákonné alebo havarijné poistenie. Asistenčná služba nám poradí, ako ďalej postupovať a čo zdokumentovať, aby prebehlo vybavenie poistnej udalosti čo najefektívnejšie. V prípade nepojazdného auta tiež zariadi odťah do servisu a ďalšie náležitosti.

5. ČO ROBIŤ, KEĎ ZVIERA OD MIESTA NEHODY UTEČIE?

V tomto prípade nemusíme mať obavy, že by sme nemali k dispozícii dostatočné dôkazy na preukázanie poistnej udalosti. Podľa charakteru poškodenia vozidla je poisťovňa sama schopná určiť, akým spôsobom k poškodeniu vozidla došlo. Často je možné dôvod poškodenia identifikovať na základe biologických stôp, ktoré zviera na aute zanechalo. Všetky tieto informácie nezabudnite čo najpodrobnejšie nahlásiť asistenčnej službe.

 

VŽDY SI OVERÍME, ČI POISTENIE KRYJE RIZIKA ŠTRETU SA ZVERÍ

Aby bolo možné škodu preplatiť poisťovňou, je nutné si overiť, že naše havarijné či zákonné poistenie kryje aj riziká stretu sa zverí. V tomto prípade máme 100% istotu, že nám s riešením vzniknutej situácie pomôže napríklad práve koordinátor asistenčných služieb Europ Assistance.